انتصاب برخی مدیران بی تخصص و بی برنامه
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور انتقاد کرد؛

انتصاب برخی مدیران بی تخصص و بی برنامه

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه برخی از مدیرانی که منصوب می‌شوند علاوه بر نداشتن تخصص لازم و تحصیلات مرتبط، هیچگونه برنامه پیشگیری از فسادی نداشته و ارائه نکرده‌اند.

اخبار فناوری

اخبار سیاسی