لهستان به دنبال تصرف مناطق غربی اوکراین است
منابع امنیتی روسیه فاش کردند؛

لهستان به دنبال تصرف مناطق غربی اوکراین است

رئیس سرویس اطلاعات خارجی دولت روسیه ضمن تشریح اطلاعات مربوط به برنامه پنهانی لهستان برای تجزیه خاک اوکراین، می‌گوید: افشای این اطلاعات مقامات ورشو را عصبانی کرده است.

زمزمه های جنگ جهانی سوم به گوش می رسد
رئیس مجلس امت کویت:

زمزمه های جنگ جهانی سوم به گوش می رسد

رئیس مجلس امت کویت با اشاره به شنیده شدن زمزمه وقوع جنگ جهانی سوم، گفت: وجود صدایی بی‌طرف که منادی اجرایی قانون و برقراری عدالت باشد، همچنان امری ضروری و نیازی مبرم به شمار می‌رود.

اخبار فناوری

اخبار سیاسی