کمبود نقدینگی چالش دامپروری گلستان

کمبود نقدینگی چالش دامپروری گلستان

عدم پرداخت مطالبات دامداران توسط شرکت های لبنیاتی، حذف ارز و خرید نقدی نهاده دامی سبب شده صنعت دامپروری گلستان با بحران جدی و کمبود شدید نقدینگی روبه رو شود.

اخبار فناوری

اخبار سیاسی