زمزمه های جنگ جهانی سوم به گوش می رسد
رئیس مجلس امت کویت:

زمزمه های جنگ جهانی سوم به گوش می رسد

رئیس مجلس امت کویت با اشاره به شنیده شدن زمزمه وقوع جنگ جهانی سوم، گفت: وجود صدایی بی‌طرف که منادی اجرایی قانون و برقراری عدالت باشد، همچنان امری ضروری و نیازی مبرم به شمار می‌رود.

اخبار فناوری

اخبار سیاسی