لهستان به دنبال تصرف مناطق غربی اوکراین است
منابع امنیتی روسیه فاش کردند؛

لهستان به دنبال تصرف مناطق غربی اوکراین است

رئیس سرویس اطلاعات خارجی دولت روسیه ضمن تشریح اطلاعات مربوط به برنامه پنهانی لهستان برای تجزیه خاک اوکراین، می‌گوید: افشای این اطلاعات مقامات ورشو را عصبانی کرده است.

اخبار فناوری

اخبار سیاسی