زمینه ساخت ۲ هتل پنج ستاره در اصفهان فراهم است
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

زمینه ساخت ۲ هتل پنج ستاره در اصفهان فراهم است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: جانمایی زمین برای ساخت ۲ هتل پنج ستاره از قبل انجام شده و امید است به زودی شاهد کلنگ زنی آنها باشیم.

اخبار فناوری

اخبار سیاسی