۸ وزیر در لیست استیضاح قرار دارند
نماینده رشت و خمام در مجلس مطرح کرد؛

۸ وزیر در لیست استیضاح قرار دارند

نماینده رشت و خمام در مجلس با اشاره به اینکه کلیات طرح تبدیل وضعیت ۸۰۰ هزار نیروی قراردادی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، گفت: هشت وزیر در لیست استیضاح قرار دارند.

اخبار فناوری

اخبار سیاسی